Follow us on Instagram Mini Mocks

Pacifier - Butterfly


NATURSUTTEN orthodontic pacifier (butterfly shaped) is made ecologically sustainable from pure natural rubber from the tree Hevea brasiliensis.
The design, the company and the idea is Danish and the product is manufactured exclusively in Italy.

www.natursutten.com

The soft material of the NATURSUTTEN pacifier has several advantages:
• Follows baby’s natural mouth movements
• Does not leave marks on baby’s face
• Have shown incredible strength in the “Stretch-test”
• 100% natural
• Environment friendly and biodegradable

Size S is recommended for babies from 0 until 6 months old
Size M for 6-12 months 
Size L for 12 months and up.NATURSUTTEN ortodontiska napp (fjärilsformad) är tillverkad ekologiskt hållbart av naturlig gummi från Hevea trädet. Designen, företaget och idéen är Dansk och nappen tillverkas i Italien.

www.natursutten.com

Det mjuka materialet i NATURSUTTEN har flera fördelar:
• Följer barnets naturliga munsrörelser 
• Lämnar inga märken på barnets ansikte
• Har visat sig vara ytterst stark i ett så kallat “Stretch-test”
• 100% natural
• Miljövänlig och nedbrytbar

Size S rekommenderas till barn mellan 0 m till 6 m
Size M för 6-12 m 
Size L för 12 månader och uppåt.

80 SEK
This product is out of stock